Kuzeybatı Gayrimenkul Logo

 Skip Navigation LinksHizmetler > Aile Ofisi

Aile Ofisi

Aile varlıklarının yönetilmesi ihtiyacından ortaya çıkan, değerin geleceğe aktarılırken diğer taraftan varlıklar üzerindeki hakimiyetin arttırılmasını amaçlayan organizasyonlara aile ofisi denmektedir. Aile ofisleri aile şirketlerine ait varlıkların yönetiminde “sürdürülebilir başarı”yı hedeflenmektedirler.

Varlıklı aileler her türlü finansal, beşeri ve entelektüel sermayelerini büyütmeye destek olacak bir araca ihtiyaç duyarlar. Bu noktada aile ofisleri devreye girmektedir. Aile ofisleri, ailenin deneyim ve kültürünün devamlılığını sağlarken, finansal mirasın da gelecek kuşaklara aktarılıp, sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlarlar. Gelecek kuşaklara bu anlamda rehberlik ederler.

Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır var olan aile ofisleri artık Türkiye ve Ortadoğu’da da faaliyetlerine başlamış durumdadırlar.

Aile Ofislerinin ana hizmet alanları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;
 • Muhasebe Hizmetleri (Bütçe, Vergi, Borç Yönetimi, vb. )
 • Varlık Yönetimi (Yatırım Stratejisi, Alternatif Araçlar, Piyasa Bilgisi vb.)
 • Aile Hizmetleri (Eğitim, Kariyer Planlaması, Emeklilik, Sosyal Sorumluluk vb.)


Yukarıda belirtilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sağlanabilmesi için aile ofisleri ya kendi bünyelerinde bulundurdukları uzmanlarla ya da dışarıdan hizmet alarak bu ihtiyaçları karşılamaya çalışırlar. İhtiyaç duyulan uzmanlıkların bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Hukuki Danışmanlar
 • Vergi Danışmanları
 • Portföy Yöneticileri
 • Yatırım Yöneticileri
 • Sanat Uzmanları
 • Gayrimenkul Uzmanları
 • Sigortacılar
 • Aile Şirketleri Uzmanları
 • Kurumsal Yönetim Uzmanları
 • Ve Diğer Uzmanlar


Gayrimenkul uzmanları; aile mal varlıklarının değerlendirilmesi, yeni yatırım alternatiflerinin oluşturulması, gelir getiren mülklerin gelir ve gider takiplerinin yapılması gibi konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Türkiye’nin alanında uzman en kalabalık ekibi, üstün teknoloji altyapısı ve müşteri odaklı çalışma anlayışına sahip Kuzeybatı Gayrimenkul, 20 senelik deneyimi, profesyonel kadrosu, iş ortaklıkları ve franchise kanalları aracılığıyla dünyanın tüm şehirlerinde hizmet sunma kapasitesi ile artık aile ofislerine de hizmet vermektedir.

Aile Ofisleri için hizmetlerimiz;

 • Alım / Satım
 • Kiraya Verme
 • Gelir Tahsilatı
 • Vergi Hazırlığı
 • Mal Sahibi Temsilciliği
 • Stratejik Hizmetler
 • Mülk Yönetimi

0850 202 4050
Çağrı Merkezi