Kuzeybatı Gayrimenkul Logo

 Skip Navigation Links

1-Varlık Yönetimi Hizmeti

Varlık Yönetim Hizmeti, aşağıdaki tüm hizmetlerin yanında Aracılık Hizmeti, Bina/Tesis Yönetimi Yönetim Hizmeti ve Bpo (Busıness Process Outsourcing) Servislerini de kapsar.

A. Mali Yönetim

 • Kira bildirimi ve tahsilat takibi
 • Gelir kaydı ve finansal analizleri
 • Dönemsel ve yıllık mutabakatlar
 • Sözleşme yönetimi
 • İhtar, icra, tahliye vb işlemleri ve takibi
 • Bina ve kullanıcı sigorta süreçlerinin yönetimi
 • Gider bütçelerinin hazırlanması, onayı ve takibi

B. Mülk Konsepti
 • Mülk sahibi / müşteriye raporlama
 • Mevcut konseptin kontrolü ve devamlılığının sağlanması
 • Piyasa analizleri ve rekabet değişikliklerinin takibi
 • Bina yapısı ve müşteri profili ve aktüel trendler doğrultusunda değişikliklerin planlanması ve uygulanması

C. Mülkün Geliştirilmesi
 • Müşteri profili, sektör, marka vb araştırmalar, Benchmarking
 • Pazar araştırması ve çevre takibi
 • Müşteri anketleri doğrultusunda değerlendirme ve revizyonlar

D. Kiracı Yönetimi ve İlişkileri
 • Kiracı yazışmalarının yürütülmesi
 • Kiracı görüşmelerinin yürütülmesi

E. Reklam Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Reklam ve pazarlama poltikasının belirlenmesi
 • Reklam ve pazarlama bütçesinin oluşturulması ve takibi
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi

F. Mülk (Bina) Yönetimi
 • Mülkün işletme yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanması
 • İşletme bütçesinin oluşturulması ve takibi
 • Aidat, enerji vs giderlerinin dağıtımı, tahsili ve takibi
 • İşletme organizasyonunun kurulması
 • Taşeron, alt yüklenici, tedarikçi vb ihale, sözleşme süreçlerinin yürütülüp tamamlanması

G. Raporlama
 • Devam eden faaliyetler
 • Gerçekleştirilen/tamamlanan faaliyetler
 • Planlanan faaliyetler
 • Acil konular
 • Gelir – Gider tabloları ve dağılımları
 • Pazarlama faaliyetleri
 • Hukuki konular

<< Geri

0850 202 4050
Çağrı Merkezi